Profil

Advokátní kancelář Mgr. Blanka Severová byla založena v roce 1993 s cílem nabídnout svým budoucím klientům právní služby na profesionální úrovni.

Poskytuje rozsáhlé právní služby zejména v oblastech práva občanského, obchodního, rodinného, trestního, pracovního, a to podnikatelským subjektům, obcím i jednotlivcům.

Nabízí klientům výhody malé advokátní kanceláře spojené s příjemným prostředím a osobním přístupem. Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se vždy podílí advokátka osobně tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní a aby byla zajištěna vzájemná spolupráce mezi advokátní kanceláří a klientem.

Mgr. Blanka Severová, advokátní kancelář