Ceník

Cena právních služeb se v zásadě odvíjí od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, tak i časového. Rovněž je při jejím konečném určení třeba přihlížet k hodnotě projednávané věci.

Odměna je stanovena vždy tak, aby její výše byla pro klienty přijatelná a odpovídala uváděným hlediskům. Právní služby jsou poskytovány buď na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem, nebo podle advokátního tarifu, tj. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Advokát má mimoto nárok na tzv. režijní paušál a další náhrady dle advokátního tarifu.

V případě dlouhodobější spolupráce sjednáváme pravidelné a konkrétní slevy nebo předem stanovenou paušální odměnu.

Zastupování před soudy v občanském soudním řízení se řídí zpravidla vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv dotazy či zájem o sdělení předběžného odhadu cen za poskytované služby, kontaktujte nás s uvedením stručného popisu požadované služby, rádi Vás budeme obratem informovat.