Mgr. Blanka Severová - advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Blanka Severová poskytuje právní služby v převážné většině oblastí práva, zejména pak v právu občanském, obchodním a rodinném. Pomůžeme Vám s každým Vaším právním problémem. Číst více…Při poskytování právních služeb se snažíme vždy klást důraz na individuální přístup k potřebám klientů a operativnost právních služeb dle požadavků klientů při zachování co nejvyšší míry kvality a odbornosti právních služeb za rozumné a přiměřené ceny. Číst více…